L’escola segueix el calendari escolar britànic tradicional, el qual incorpora breus descansos a meitat de trimestre, per octubre i febrer, integrant els dies festius locals i nacionals.