Activitats Extracurriculars - 3er Trimestre

 
És un plaer informar-los de les activitats extracurriculars que s'oferiran aquest trimestre a Mallorca International School, l'objectiu de les quals és oferir-los un ampli ventall d'activitats per a totes les edats i necessitats. Enguany les dividim en 3 blocs:

 

  • MySchool Clubs: Activitats extracurriculars de naturalesa recreativa, lúdica i acadèmica organitzades directament per Mallorca International School. La majoria de les activitats són realitzades per un mestre o mestre assistent del nostre equip. Algunes d'elles estan obertes a alumnes d'altres escoles.

Oferta d'activitats extraescolars
Formulari d'inscripció
a les activitats extraescolars

 

  • MySports Clubs: MySports Club és el club esportiu creat per iniciativa de diversos pares del centre, el qual ha organitzat directament una oferta esportiva amb el seu equip tècnic. L'objectiu principal és oferir un servei d'activitats esportives de qualitat i promoure l'esport en tota la comunitat de Mallorca International School. Les activitats es realitzen tant dins com fora de les nostres instal·lacions. Els facilito el correu electrònic de MySports Club per a qualsevol pregunta a nivell tècnic de les activitats proposades: mysports@mallorca.school
    Els beneficis obtinguts en aquestes activitats són destinats a la millora de l'equipament esportiu de l'escola. 

 Oferta d'activitats esportives

Formulari d'inscripció
a les activitats esportives

 

  • Language Learning (Aprèn Idiomes): Activitats enfocades a l'aprenentatge d'idiomes amb diferents nivells i edats, amb la possibilitat d'obtenir titulacions oficials. Aquestes sessions estan organitzades directament per Mallorca International School i estan obertes a totes les persones que puguin estar interessades. Es realitzen en les nostres instal·lacions a partir de les 16h.Els facilit el correu electrònic directe de la nostra directora de Language Learning (Aprèn Idiomes): aprenidiomes@mallorca.school 

 Oferta d'Aprèn Idiomes
Formulari d'inscripció
a les activitats d'Aprèn idiomes

 Veure les classes setmanals

 
Tenguin en compte que els pagaments seran trimestrals (no per sessions individuals) i si per raons atribuïbles al centre s'anul·la alguna sessió, aquestes seran recuperades. 

 
Esperem que l'oferta d'aquest trimestre sigui del seu grat.