Activitats Extracurriculars - 1er Trimestre

 
És un plaer informar-los de les activitats extracurriculars que s'oferiran aquest trimestre a Mallorca International School, l'objectiu de les quals és oferir-los un ampli ventall d'activitats per a totes les edats i necessitats. Enguany les dividim en 3 blocs:

 

  • MySchool Clubs: Activitats extracurriculars de naturalesa recreativa, lúdica i acadèmica organitzades directament per Mallorca International School. La majoria de les activitats són realitzades per un mestre o mestre assistent del nostre equip. Algunes d'elles estan obertes a alumnes d'altres escoles.

MySchool Clubs
1st Term MySchool Clubs Form

 

  • MySports Clubs: MySports Club és el club esportiu creat per iniciativa de diversos pares del centre, el qual ha organitzat directament una oferta esportiva amb el seu equip tècnic. L'objectiu principal és oferir un servei d'activitats esportives de qualitat i promoure l'esport en tota la comunitat de Mallorca International School. Les activitats es realitzen tant dins com fora de les nostres instal·lacions. Els facilito el correu electrònic de MySports Club per a qualsevol pregunta a nivell tècnic de les activitats proposades: mysports@mallorca.school. Els beneficis obtinguts en aquestes activitats són destinats a la millora de l'equipament esportiu de l'escola. 

 MySports Clubs
1st Term MySports Clubs Form

 

  • Language Learning (Aprèn Idiomes): Activitats enfocades a l'aprenentatge d'idiomes amb diferents nivells i edats, amb la possibilitat d'obtenir titulacions oficials. Aquestes sessions estan organitzades directament per Mallorca International School i estan obertes a totes les persones que puguin estar interessades. Es realitzen en les nostres instal·lacions a partir de les 16h. Els facilit el correu electrònic directe de la nostra directora de Language Learning: langualearning@mallorca.school

 Language Learning
1st Term Language Learning Form

Quant a les regulacions covid-19, cal tenir en compte que els grups bombolla de Nursery, Reception i Year 1 obligatòriament han de ser grups autònoms i sense possibilitat de relacionar-se amb altres grups. A partir de Year 2 els grups que es formin poden barrejar-se, sempre mantenint les distàncies interpersonals d'1.5 metres entre els membres del grup.
 
Tenguin en compte que els pagaments seran trimestrals (no per sessions individuals) i si per raons atribuïbles al centre s'anul·la alguna sessió, aquestes seran recuperades. 
 
Les activitats han d'arribar a un nombre mínim de nins perquè sigui operatiu.

Els pagaments poden realitzar-se fins dilluns dia 20 de setembre. 
 
Esperem que l'oferta d'aquest trimestre sigui del seu grat.