Mallorca International School ofereix educació d’elevada qualitat garantida per un rigorós procés d’avaluació i acreditació, interna i externa. És una escola britànica amb el 80% del pla d’estudis impartit en anglès, exclusivament per professors d’anglès natius qualificats. El 20% restant del dia escolar està dedicat al castellà i català per a persones que són castellà i/o catalanoparlants, i al castellà com a llengua estrangera, per als qui no ho són. Les classes de castellà i català com a primer idioma són impartides per professors de llengua acreditats i amb experiència.

 

MySchool adapta el pla d’estudis d’una manera creativa i adopta un enfocament multidisciplinari, el qual se fomenta en una àmplia gamma de temes, que vinculen totes les àrees temàtiques. Basat en projectes de recerca d’èxit a països com Finlàndia i Singapur, aquest enfocament ha demostrat ser el més efectiu, aplicant els mètodes d’ensenyament més avançats, i assolint el nivell d’èxits més elevat. D’aquesta manera, els nins/es desenvolupen tot el coneixement, les habilitats i la comprensió necessàries que necessiten per a aplicar a situacions pràctiques de la vida real. Aquesta metodologia implica que els estudiants de MySchool necessiten treballar sovint en equip i, com a resultat, desenvolupen atributs com la tolerància i la comprensió, així com la creativitat i el pensament innovador.

 

El nombre d’alumnes per classe es limita a 21, la qual cosa els permet aconseguir resultats òptims en el seu aprenentatge d’habilitats i en el seu desenvolupament. Una de les fortaleses de l’escola són els seus mestres creatius i atents, que treballen incansablement per a aconseguir el màxim dels estudiants al seu càrrec. A més d’això, l’escola compta amb diversos mestres de suport amb talent, a més d’un equip d’inclusió multilingüe, el qual s’ocupa dels estudiants que requereixen suport específic.