En un món que canvia ràpidament, hem d'educar als nostres fills per al futur i no per al passat. És per això que a Mallorca International School seguim el sistema educatiu britànic, que permet a les escoles adaptar els seus programes a les necessitats dels seus alumnes. Aquest programa és utilitzat per les millors escoles internacionals de tot el món, estant a més subjectes a un rigorós sistema d'inspecció per garantir la qualitat que es requereix.

Una educació britànica li dóna a l’estudiant una educació de per vida; una base molt sòlida d'habilitats bàsiques com idiomes, matemàtiques, tecnologia, ciències, lògica, pensament creatiu, resolució de problemes, ètica i valors personals, investigació independent i salut. En aquest sistema, l’estudiant no és un receptor passiu de coneixements, sinó un participant actiu en l'adquisició de noves habilitats i coneixements a través de la participació personal en la seva pròpia educació.

Els professors britànics estan capacitats per individualitzar les seves classes de manera que cap alumne treballi a un nivell que sigui massa difícil o massa fàcil per a ells. Això permet que els nins floreixin al seu propi ritme i creixin amb confiança en les seves pròpies capacitats. És molt important per a les escoles britàniques que els nins estiguin motivats a través d'un reforç positiu, ja que un alumne amb una autoestima alta sempre aconseguirà l'èxit a la vida. Amb una bona varietat de cursos per triar, els estudiants preuniversitaris poques vegades es troben estudiant matèries en què no tenen cap interès.

El certificat d'A Level, obtingut després de cursar Sixth Form (Batxillerat) és acceptat per universitats de tot el món; sent en gran mesura l’ "estàndard d'or", gràcies en part a l'especialització que és la pedra angular del sistema educatiu britànic. A causa de que estudien contínuament en anglès, els nostres alumnes  que no són parlants nadius es tornen bilingües amb un profund coneixement de l'idioma. Reconeguda mundialment, una educació britànica obre moltes portes als estudiants i els encamina cap a l'èxit a la vida.