EYFS (Educació Infantil: Nursery i Reception, 3 i 4 anys)

A Mallorca International School, el nostre objectiu a Foundation Stage (Educació Infantil) és proporcionar a cada nin/a un entorn segur, estimulant i comprensiu, en el qual pugui embarcar-se en la seva vida escolar. Aquest fet enllaça amb les característiques de l'aprenentatge, que consisteixen en:

 

Jugar i explorar: els nins/es investiguen, experimenten coses i proven.

Aprendre activament: els nins/es es concentren, continuen intentant-ho si troben dificultats i gaudeixen dels seus èxits.

Crear i pensar críticament: els nins/es tenen i desenvolupen les seves pròpies idees, estableixen vincles entre aquestes idees i desenvolupen estratègies per a fer les coses.

 

A EYFS, els nins/es segueixen el Pla d'estudis de l'Etapa de Early Years, que és una continuació d'experiències d'aprenentatge, des de Nursery fins a Reception. Planificam experiències d'aprenentatge de qualitat que permetin als nins/es aprendre a través d'experiències de primera mà, jocs i activitats pràctiques.

 
Hi ha set àrees d'aprenentatge a EYFS, tres són les àrees principals, seguides de quatre àrees específiques.

Les tres àrees principals són:

1. Desenvolupament personal, social i emocional:
● Proporcionar-los experiències que animin els nins/es a interessar-se i a motivar-se per a aprendre.
● Gaudir de l'oportunitat de respondre a experiències significatives, desenvolupant la seva confiança per a provar noves activitats, iniciar idees i parlar en un grup familiar.
● Desenvolupar la seva comprensió de què les persones tenen diferents necessitats, punts de vista, cultures i creences, i que tots/es hem de ser tractats amb respecte.
● Aprendre la importància de treballar junts i desenvolupar un sentit de pertinença a una comunitat.
● Desenvolupar habilitats per a ser independent en diferents situacions.

2. Comunicació i llenguatge:
● Oferir oportunitats per ensenyar als nins/es a comunicar els seus pensaments i idees de diverses maneres.
● Desenvolupar les habilitats per escoltar amb atenció i respondre de manera rellevant a allò que veuen i escolten.
● Demostrar la seva comprensió, seguint les instruccions i responent a les preguntes.
● Aprendre a expressar-se de manera efectiva, i a usar el llenguatge per a desenvolupar una narrativa o un tema, en les seves activitats i interaccions amb altres.

3. Desenvolupament físic:
● Desenvolupar la seva capacitat per a moure's al voltant, sota, sobre i a través d'equipaments d'equilibri i escalada, amb coordinació i control.
● Ensenyar-los a usar una varietat d'eines, objectes, materials de construcció i mal·leables, de manera segura i amb control.
● Reconèixer la importància de mantenir-se saludable i les coses que contribueixen a això.

Les quatre àrees específiques són:

4. Alfabetització:
● Desenvolupar entusiasme i amor pels llibres, i ensenyar-los les habilitats per a desenvolupar competències de lectura.
● Experiències per a formar lletres, i veure l'escriptura com una eina de comunicació important.
● Utilitzar el seu coneixement fònic en fase de desenvolupament (coneixement de lletres i sons), llegir i escriure paraules i oracions simples.

5. Matemàtiques:
● A través d'una varietat d'activitats i experiències, desenvolupar un interès en els números, les seves habilitats per a comptar, llegir i ordenar números.
● Aprendre habilitats de càlcul simple i desenvolupar la seva confiança per a resoldre problemes simples.
● Desenvolupar els seus coneixements de forma, espai i patró, i també la seva habilitat per a usar el vocabulari apropiat per a descriure formes, posicions i mesures.

6. Entenent el món:
● Investigar, a través de l'experiència, objectes i materials, utilitzant tots els seus sentits.
● Descobrir i identificar algunes característiques d'éssers vius, objectes i esdeveniments observats.
● Construir amb una àmplia gamma d'objectes.
● A través d'una extensa varietat d'activitats, seleccionar les eines i tècniques que
necessitin per a donar forma, muntar i unir els materials que estiguin utilitzant.
● Descobrir i utilitzar la tecnologia quotidiana en el seu aprenentatge.
● Observar, descobrir i identificar característiques del lloc on viuen i el món natural.
● Aprendre sobre diferents cultures, les seves creences i idees.

7. Art i disseny expressiu:
● Participar en una varietat d'experiències i activitats creatives.
● Animar-los a respondre de diverses maneres al que veuen, senten, ensumen, toquen i senten.
● Desenvolupar la confiança i la capacitat d'usar la seva imaginació, en art i disseny, música, dansa, històries i jocs de rol.