A Mallorca International School el nostre objectiu és proporcionar a cada nin un entorn segur, estimulant i enriquidor en el qual emprendre la seva etapa escolar. Això es relaciona amb les característiques de la metodologia que utilitzem, que consisteixen en:

- Jugar i explorar: els nins investiguen i experimenten coses.

- Aprenentatge actiu: els nens es concentren i segueixen intentant si troben dificultats i, així, sempre gaudeixen dels èxits;

- Crear i pensar críticament: els nins tenen i desenvolupen les seves pròpies idees, estableixen vincles entre aquestes i desenvolupen estratègies.

 

 

En EYFS (Infantil) els nens segueixen el pla d'estudis britànic d'aquesta etapa, que és una continuació d'experiències d'aprenentatge des de Nursery fins Reception. Planejam experiències de qualitat que permetin als nins aprendre a través de jocs i activitats pràctiques.

Hi ha 7 àrees d'aprenentatge en EYFS (Infantil), tres són les àrees Prime, o generals, i 4 són específiques:

Les 3 àrees Prime:

1.Desenvolupament personal, social i emocional

● Experiénces que animin els nins a interesar – se i motivar – se per aprendre..
● Tendran lóportunitat de respondre a experiéncies significatives, desenvolupant la seva confiança per probar noves activitats, inciar idees i parlar en un grupo n se sentin cómodes.
● Desenvolupar la seva comprensió que les persones tenen diferents necessitats, punts de vista, cultures i creences, i que tots hem de ser tractats amb respecte.  Aprendre la importancia de treballar junts i desenvolupar un sentit de pertinença a una comunitat.
● Desenvolupar habilitats per a tornar – se indpendent en una varietat de situacions.

2. Comunicació i idioma
● Donar oportunitats perquè els nins aprenguin a comunicar els seus pensaments i idees en una varietat de formes.
● Desenvolupar les habilitats per escoltar amb atenció i respondre de manera rellevant al que veuen i senten.
● Demostrar la seva comprensió seguint instruccions i responent preguntes.
● Aprendre a expressar-se de forma eficaç i a utilitzar el llenguatge per desenvolupar una narrativa o un tema en les seves activitats i interaccions amb els altres.

3. Desenvolupament físic
● Desenvolupar la seva capacitat per moure’s al voltant, davall, damunt i a través de les eines d'equilibri i escalada, amb coordinació i control.
● Usar una varietat d'eines de construcció i materials mal·leables de manera segura i amb control.
● Reconèixer la importància de mantenir-se saludable i les coses que hi contribueixen.

Les 4 àrees específiques:

4. Alfabetització
● Desenvolupar el seu entusiasme i amor pels llibres, desenvolupant habilitats essencials de lectura.
● Experimentar la formació de lletres i veure l'escriptura com una important eina de comunicació..
● Utilitzar el seu coneixement fonètic en desenvolupament (coneixement de lletres i sons) per llegir i escriure paraules i oracions simples.

5. Matemàtiques
● A través d'una varietat d'activitats i experiències, desenvoluparan un interès pels nombres, desenvolupant les seves habilitats per explicar, llegir i ordenar nombres.
● Aprendre habilitats de càlcul simples i desenvolupar la confiança per resoldre problemes simples.
● Desenvolupar el seu coneixement de formes, espais i patrons i desenvolupar la seva habilitat per utilitzar el vocabulari apropiat per descriure formes, posicions i mides.

6. Comprensió del món
● Crear oportunitats en les que investigaran objectes i materials utilitzant tots els seus sentits.
● Descobriran i identificaran algunes característiques dels éssers vius, objectes i esdeveniments que observin.
● Construiran amb una àmplia gamma d'objectes..
● A través d'una varietat d'activitats, seleccionaran les eines i tècniques que necessiten per donar forma, encaixar  i unir els materials que estan utilitzant.
● Conèixer i utilitzar la tecnologia quotidiana.
● Observar, conèixer i identificar característiques al lloc on viuen i del món en general.
● Aprendre sobre diferents cultures, les seves creences i idees..

7. Art i disseny expressius
● Participar en una varietat d'experiències i activitats creatives.
● Animar-los a respondre de diverses formes al que veuen, senten, ensumen, toquen i senten.
● Desenvolupar la confiança i la capacitat d'usar la seva imaginació en art i disseny, música, dansa, contes i jocs de rol.