Estudiar a MySchool

Mallorca International School ofereix una educació d’alta qualitat garantida per un rigorós procés d’acreditació i avaluació externa. És una escola britànica amb el 80% del pla d’estudis impartit exclusivament en anglès per professors britànics nadius degudament qualificats. El 20% restant del pla d’estudis es divideix entre les llengües espanyola i catalana amb professors espanyols igualment acreditats.

L’escola seguirà el Pla d’Estudis Nacional Britànic i serà reconeguda tant per les autoritats britàniques com espanyoles (British Council i Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears). En graduar-se a Mallorca International School als 18 anys d’edat els estudiants tindran accés directe a les millors universitats del món, incloent les de Gran Bretanya i Espanya.
L’escola té com a compromís guiar els nens a aprendre, a sentir-se motivats i a incrementar els seus interessos alhora que se’ls ofereix el suport necessari al llarg del seu camí de desenvolupament personal.

MySchool adaptarà el pla d’estudis a una manera de treballar creativa mitjançant projectes basats en una àmplia gamma de diferents temes a través dels quals es cobriran totes les matèries. Aquest mètode ha demostrat ser el més eficaç de tots, el mètode d’ensenyament més avançat i el que se segueix en les millors escoles de tot el món. Amb aquest mètode els nens aprenen a desenvolupar tots els coneixements i habilitats necessàries per assolir la comprensió que necessiten per tal d’aplicar-los a situacions pràctiques de la vida real, arribant així a una veritable comprensió dels coneixements i de com han estat adquirits. En seguir aquesta metodologia els estudiants de MySchool sovint han de treballar en equip i per tant també desenvolupen habilitats socials, tolerància, comprensió cap a diferents formes de veure o fer les coses, alhora que desenvolupen la seva intel•ligència emocional i creativitat.

Saber diferents llengües és sens dubte un bé de gran valor apreciat en qualsevol cultura i en qualsevol època. Creiem que és essencial que els nostres fills puguin créixer en un entorn multicultural en el què aprenguin diversos idiomes simultàniament. A MySchool els alumnes tenen la fortuna de créixer parlant anglès, la qual avui dia podríem denominar la “llengua del món”, i al seu torn aprendre a dominar el castellà i el català. A mesura que els estudiants vagin avançant cap a les últimes fases de la seva educació se’ls donarà l’oportunitat d’integrar altres llengües estrangeres addicionals.

Les matemàtiques també seran una prioritat a MySchool. Tots els nens en fase primària podran gaudir d’1 hora de matemàtiques tots els dies de la setmana per a garantir la seva continuïtat i progressió. Les classes començaran amb activitats mentals animades i divertides a manera d’escalfament per posar en marxa el cervell i per reforçar les habilitats existents. S’utilitzaran els últims recursos tecnològics i de l’aula per tal d’involucrar els nens i maximitzar l’aprenentatge.

El teatre i la música juguen un paper fonamental en la formació integral i en el desenvolupament personal. Tots dos aspectes ajuden els estudiants a desenvolupar l’auto-disciplina i l’esforç personal, la sensibilitat, l’ordre, el treball en equip i la precisió. Aquestes virtuts es transfereixen, de forma totalment natural, a una àmplia gamma d’altres activitats a la vida dels nens. Amb això reforcem el nostre objectiu d’oferir una educació integral per a cada individu.

Els nens de Myschool tindran l’avantatge de poder utilitzar unes estupendes instal•lacions esportives. És un fet que l’exercici físic és primordial per al bé de tots els éssers humans. En una època en la qual realitzem asseguts un nombre cada vegada més gran de les activitats humanes, és essencial garantir que l’exercici físic regular es converteixi en una part integral de la vida de les generacions futures. L’escola disposa de les instal•lacions esportives d’un gimnàs cobert, una piscina descoberta, una pista de tennis exterior i jardins amb gespa a tot el recinte.

Al fil d’aquesta filosofia que aposta per salut i esport, creiem que el millor complement per mantenir-se sa és oferint als nostres alumnes un menú equilibrat compost principalment per productes orgànics saludables. Amb la finalitat de proporcionar als nostres fills tots els nutrients necessaris per satisfer les seves necessitats físiques i mentals el nostre menú serà supervisat per un especialista nutricional qualificat (el que nosaltres denominem MyFood)

El nombre d’alumnes per classe està limitat a l’obtenció de resultats òptims en l’aprenentatge d’habilitats i desenvolupament de cada nen en particular. Hi haurà un professor tutor britànic qualificat per a cada curs mentre que els professors assistents seran generalment d’origen espanyol o català per tal d’establir la política multilingüe que volem aplicar.