És un plaer donar-los la benvinguda a Mallorca Internacional School. Aquí trobaran una nova escola única i vibrant, recolzada per un equip de mestres i personal de suport altament qualificat i dedicat.

Crec que el viatge a través de l’escola és especial, i els nins estan en el centre de les decisions que prenem sobre aquest tema. Ens asseguram que siguin feliços, confiats, inspirats i, per tant, lluitam per aconseguir l’aprenentatge independent i l’èxit acadèmic.

El nostre ambient d’aprenentatge és acolorit i enèrgic, i cada lliçó compta amb experiències d’aprenentatge creatives, pràctiques i estimulants. El nostre pla d’estudis es fomenta en la passió per l’aprenentatge i la curiositat. Això ajuda a desenvolupar elevades aspiracions, un conjunt de memòries per a tota la vida, i ofereix a cada nin/a les oportunitats pertinents, tant per al present com per al futur.

Com a Coordinadora de Primària, el meu objectiu és assegurar que cada nin/a pugui progressar cap al seu màxim potencial, en el seu desenvolupament acadèmic, creatiu, personal, físic, moral i espiritual. El nostre objectiu és oferir això a través de la més alta qualitat d’ensenyament i aprenentatge, en un ambient segur i feliç.

A més, creim fermament que, en perseguir els estàndards més alts possibles en tot el que feim, i en garantir que els nostres nins/es es converteixin en el millor que puguin arribar a ser, proporcionarem una àmplia gamma de recursos per a fomentar en ells l’amor per l’escola i pel seu aprenentatge.

Aquest amor per l’aprenentatge també es desenvolupa a través dels valors fonamentals de MySchool:
dreaMs and aspirations, empathY and friendship, riSk takers, Creativity, Happy and healthy, contributOrs, teamwOrk and mindfuLness.

Zakia Hoque
Coordinadora de Primaria