Plataformes Online

Mallorca International School és proactiva en l’ús de la tecnologia per a millorar l’experiència d’aprenentatge. Mallorca International School és una “Escola Google”. Cada estudiant té un “Compte de Google MySchool” personal, el qual s’utilitza per a accedir a la plataforma online amb informació important sobre el currículum i les seves tasques, així com l’oportunitat de fer preguntes on-line. Els estudiants de secundària, a més, tenen la possibilitat d’enviar les seves tasques realitzades online.

 

Pot accedir a la finestra d’inici de sessió online fent clic en els següents enllaços: