Polítiques i procediments

Mallorca International School és una comunitat inclusiva en la qual tots tenim drets i, al mateix temps, tots tenim la responsabilitat de garantir el benestar de tots. Les nostres polítiques estan dissenyades deliberadament perquè siguin el més concises i accessibles possible. Aquí poden consultar les polítiques específiques, fent clic en els següents enllaços: