Equip de Lideratge Sènior

Antoni Seguí (Dir. General)

Lowri Millar (Dir. Acadèmica)

Philip Barnbrooke (Dir. Sec. i Batx.)

Anita Mann (Dir. Primària)

Zakia Hoque (Dir. Infantil)

Silvia Rodríguez (Dir. Cast. i Cat.)

Equip d'infantil i Primària

Tamara Malcolm (Prof. Nursery)

Margalida Mas (Assist. Prof. Nursery)

Zakia Hoque (Prof. Reception, Resp. Prot. del Menor)

Helen Williams (Assist. Prof. Reception)

Joanne Walsh (Assist. Prof. Reception)

Charmaine Hallahan (Prof. Y.1)

Nicky Liles (Assist. Prof. Y.1)

Scott McGuigan (Prof. Y.2)

Emma Price (Assist. Prof. Y.2)

Jemma Wood (Prof. Y.3)

Roger Elvin (Assist. Prof. Y.3)

Anita Mann (Prof. Y.4)

Stephen Bennet (Prof. Y.5, Coord. Matemàtiques)

Rebecca Cook (Prof. Y.6)

Fiona Tinsley

Equip de Secundària

Philip Barnbrooke (Prof. C. Empres. i Geografia)

Ines Soares (Resp. Dpt. Ciències)

Claire Donaldson (Prof. Història i Geografia, Tutora Y.9)

Iain Allan (Prof. Ciències, Tutor Y.11)

Maarten Seynaeve (Prof. Esports, Tutor Y.10)

Tricia Taylor (Prof. Anglès i Teatre)

Sally Nienaber (Prof. Anglès)

Neale Jenvey (Prof. Matemàtiques)

Sarah Cooper (Prof. Matemàtiques i Informàtica, Tutora Y.8)

Sarah Stanton (Prof. Art)

Stefanie Fisch (Prof. Alemany i Art)

Toni Perelló (Prof. Música)

Raquel Mora (Professora de Castellà, Tutora Y.7)

Nicky Liles (Prof. Teatre KS3)

Amy Williams (Assist. Prof. Secundària)

Equip de Castellà i Català

Silvia Rodriguez (Prof. Castellà)

Catalina Morell (Prof. Castellà)

Magdalena Vives (Prof. Català)

Cristina Olmos (Prof. Castellà)

Raquel Mora (Prof. Castellà)

Maica Guasp (Prof. Català)

Equip d’Educació Especial i Integració

Claire Sortino (Educació Especial, Integració)

Sara Schulz (Educació Especial, Integració, Protecció del Menor)

Zakia Hoque (Saveguarding lead)

Equip d'Administració

Maria Antonia Ferragut (Admin. Principal)

Priscilla Mas (Admin.)

Antonia Torrendell (Admin.)

Magdalena Totcho (Admin.)

Equip de Cuina

Ruth Camps (Cap Cuina)

Isabel Serra (Cap Menjador)

Maria Dolores Guardiola (Serveis de Neteja i menjar)

Juana March (Assistent de Cuina)

Antonia Reinés (Serveis de Neteja i menjar)

Yolanda Cifre (Serveis de Neteja i menjar)

Teresa Díaz (Assistent de Cuina)

Equip de Manteniment

Rafael Sampol (Manteniment)

Juan Carlos Castillo (Manteniment)

Ramon Alvarez (Manteniment)