Filosofia de l’escola

Mallorca International School s’enorgulleix d’identificar-se com una escola innovadora, creativa i amb visió de futur. Té una identitat molt clara, i per això cerca una filosofia similar en el seu personal docent, a fi de dur a terme la declaració de la missió de l’escola que guia cadascuna de les nostres intervencions:

 

Autonomia de l’estudiant

La filosofia de l’escola és capacitar els estudiants i animar-los a fer-se càrrec del seu viatge d’aprenentatge. Els mestres eviten els estils d’ensenyament tradicionals de ‘guix i discurs’, i apliquen un enfocament més ‘basat en la recerca’, la qual cosa implica plantejar preguntes i animar els estudiants a investigar i a descobrir les respostes per ells mateixos. La recerca demostra que aquest tipus d’aprenentatge és més significatiu i desenvolupa una comprensió molt més profunda dels conceptes. 

Desig intrínsec d’aprendre i desenvolupar-se

La clau de l’èxit a l’escola i en la vida és desenvolupar un fort desig intrínsec de fer el millor i perseverar en les dificultats. Evitam que els estudiants es nodreixin de les recompenses extrínseques usuals, com els típics certificats, els quals s’utilitzen només de forma esporàdica, en els moments més importants. Alternativament, els nostres mestres encoratgen, elogien i reforcen positivament l’excel·lent treball acadèmic, la conducta i l’actitud general, amb l’objectiu de fomentar en els estudiants el desig intrínsec de millorar-se a ells mateixos i aconseguir tot allò del que són capaços. 

Habilitats i valors personals

L’èxit acadèmic és la màxima prioritat, i el nostre objectiu és garantir que tots els nostres estudiants acabin amb les millors qualificacions acadèmiques possibles i les credencials necessàries per a accedir a les universitats de la seva elecció. La nostra estratègia és desenvolupar habilitats personals sòlides, que els proporcionin les eines per a afrontar els desafiaments de l’escola i la vida. El nostre programa de ‘valors’ desenvolupa capacitats com a ‘Coratge’, ‘Respecte’ i ‘Honestedat’, entre molts altres, i el nostre programa ‘d’habilitats’ fomenta el desenvolupament del ‘Lideratge’, ‘Treball en equip’ i ‘Solució de problemes’, habilitats que sens dubte ajuden els estudiants a aconseguir les seves metes dins i fora de l’escola.